Skip to content

Dē librīs resurrectūrīs

Friday, 7 Januarius, 2011

Nūper quōdam ex chartaceō quod mihi maximē cordī cōgitātiōnem habuī dē librīs latīnīs dēnuō in lūcem ēdendīs. Quoniam, putō nōn tantum iam librōs classicōs omnēs in rēte, sed quoque eōs ἀναστάτικος(1) apud Google Books esse!

Etsī vidēlicet exstat industria ēditrīx librōrum linguārum nostrārum (namque ipse illam graiōrum meam habeō, quamquam ignarissimus…), nōn semper fierī potest, vel potius quasi umquam, ut librī fiant scrībantur modo latīnē.

Nōbīs est rēte, est Bibliothēca Augustāna pāginaque librōrum ā Google facta unde carpī possunt…

Ita, libēbit quam maximē mihi parāre librōs X Gradus ad Parnassum quem DIŪ quaererem, erunt etiam aliquot dōna amīcīs. Sī ecquis aliquem cupītis, dīcite!

Et quamvis nūllum lucrum ēditiōnibus istīs factūrōs scīmus, num est dōnum melius latīnistīs librīs ab amīcīs factīs?

STVLTA EST GLORIA NISI VTILE EST QVOD FACIMUS

————–

(1) Ignosce, amabilis lector, sī tū linguam graecam iam scīs, nam ā sodālibus Circulī nostrī Matrītēnsis audīvī νεολογισμόν istum significantem librōs facsimilārēs factī. Id est: librī resurrectī.

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: