Skip to content

Dē librō latīnō quōdam

Tuesday, 12 aprilis, 2011

Etsī ipse nōn in philologiam, sed in artem bonī et aequī, ut Ulpiānus dīxerit, vīrēs meās dicārem tamen, mihimet discipulus linguārum antīquārum libuit dē methodīs sīve antīquīs sīve hodiernīs ad linguās tālēs ēdiscendās legere, et audīre.

Nōn est mīrandum igitur, quā dē causā saepē legam chartaceōs super rē didascalicā, sīc ut hīc apud Vivarium, vel hīc ad hispānōs. Quid enim sentiātur hodie dē linguārum classicārum doctrīnā?

Neque tantum dē doctrīnā ad classicās, sed ad omnēs ferē linguās quae mea interest. Multa enim discī possunt methodīs quibus discipulīs rēctē, plānē explānantur. Per aspera ad astra dīxit quīdam. Mihi vidētur nōn sufficere linguās discendō, quia ita nīl nisi ōdium corde discipulōrum creārī solet.

Quam ob rem mihi maximē libuit cum meus cārus Iosephus ostendit ultimā sessiōne Circulī Latīnī Matrītēnsis librum mī c.t. Curso Práctico de Latinidad ā magistrō Rhētoricae matrītēnse saeculī XIX.

Cuius librī, sī perītus linguae hispānicae es, benigne lector, prologum sīve prooemium tōtum LEGENDUM est sine morā, namque nārrat rēs quae sine dubiō iam mōmentī erant et quae sunt in mundō didascalicō.

Ipse numquam didicī anglicam analysi Shakespeare. Numquam didicī gallicam analysi Molière… Item, absurdum est incipere rudimenta latīnitātis ab ipsō Cicerōne.

Sed prologus mē potius hoc nārrat. Fruere!

Advertisements
One Comment leave one →
  1. Rainey F. Ribeiro de Sousa permalink
    Monday, 16 May, 2011 1:03 pm

    Bonvs, mvltvs bonvs.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: